GiỚI THIỆU

welcome

Hanja là Thương hiệu chăn ga gối đệm cao cấp của Công ty Cổ phần SX & TM Gia Đạt. Đã được đăng ký  bảo hộ độc quyền Thương hiệu chất lượng tại cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

ứdasdasdasdas

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Bộ chăn ga Tencen 2114

Bộ chăn ga Tencen 2114

Giá: 4,250,000 VND
Bộ chăn ga Tencen 2113

Bộ chăn ga Tencen 2113

Giá: 4,250,000 VND
Bộ chăn ga Tencen 2112

Bộ chăn ga Tencen 2112

Giá: 4,250,000 VND
Bộ chăn ga Tencen 2111

Bộ chăn ga Tencen 2111

Giá: 4,250,000 VND
Bộ ga gối thêu T147

Bộ ga gối thêu T147

Giá: 4,250,000 VND
Bộ ga gối thêu T146

Bộ ga gối thêu T146

Giá: 4,250,000 VND
Bộ ga gối thêu T144

Bộ ga gối thêu T144

Giá: 4,250,000 VND
Bộ chăn ga thêuT154

Bộ chăn ga thêuT154

Giá: 4,250,000 VND
Bộ ga gối Gấm G4

Bộ ga gối Gấm G4

Tặng: 01 bộ Ga Hè
Bộ ga gối Gấm G3

Bộ ga gối Gấm G3

Tặng: 01 bộ Ga Hè
Bộ ga gối Gấm G2

Bộ ga gối Gấm G2

Tặng: 01 bộ Ga Hè
Bộ ga gối Gấm G126

Bộ ga gối Gấm G126

Tặng: 01 bộ Ga Hè
Bộ ga gối Gấm G1

Bộ ga gối Gấm G1

Tặng: 01 bộ Ga Hè
Bộ chăn ga Gấm G131

Bộ chăn ga Gấm G131

Tặng: 01 bộ Ga Hè
Bộ chăn ga Gấm G129

Bộ chăn ga Gấm G129

Tặng: 01 bộ Ga Hè
Bộ chăn ga Gấm G143

Bộ chăn ga Gấm G143

Tặng: 01 bộ Ga Hè